Indholdsfortegnelse
Adresse og tlf.nr.
Leder og souschef
Organisation
Indsatsområder
Faste lukkedage
Udvidet skoledag
Struktur for dagen
Forældrekontrakter
Samarbejde med børnehaven
Nyhedskilden
Aktiviteter ud af huset på skolefridage
Ture ud af huset
Bus/baderegler
Forældrebesøg
Mærkedage
Legetøj
Legeplads
Skiftetøj
Afhentning af børn
Overtræk til forældrefodtøj
Forsikring
Glemte ting
Takster
Udmeldelse

Navn: Buskelundskolens Fritidsdel
Adresse: Buskelundtoften 5
Telefon: 8970 2162
Åbningstid: kl. 6.30-17.00

Leder: Susanne Hald Mortensen    telefon: 8970 2154
Souschef: Mette Fausing   telefon: 8970 2162

Organisation skoleår 2010/11

Morgenåben fra 06.30 til 07.50
Eftermiddag fra 14.00 til 17.00
180 børn fra bh. klasse til 3. klasse
10 pædagogiske medarbejdere.

Indsatsområder:

Faste lukkedage
SFO´en har sommerferielukket i uge 28, 29 og 30 samt i skolens påskeferie.
I Silkeborg samarbejder SFO´erne omkring sommerferielukning, så der er mulighed for anden SFO i disse uger. I vil automatisk få brev fra Silkeborg Kommune, ang. pasningsbehov.
På skolefridage har vi åben 6.30-17.00 Det gælder efterårsferien, vinterferien og ugerne 27, 31 og 32.

Struktur for dagen.
I tidsrummet mellem 14.00-17.00, har vi funktionsopdelt pasningstilbud.
Personalet er fordelt på 5 forskellige funktioner, som børnene så frit kan vælge sig ind på. De fem funktioner er : ude, idræt / drama, kreativ værksted, hygge på torvet og køkken.
Børnene kan også vælge at de vil lege, og netop den frie leg sætter vi højt, da børnene har gennem den obligatoriske dag været udsat for flere voksen strukturerede uderum. Børnene er i den obligatoriske dag fordelt på to afdelinger, så efter kl. 14 har de så også mulighed for at lege på tværs af disse, og kan derved skabe gode relationer på tværs af afdelingerne eller vedligeholde de legerelationer de kendte fra børnehaven og har i deres fritid.

OBS!
De børn der ikke går i SFO må først møde 10 minutter før skolestart altså kl. 7.50, da der først er opsyn med dem fra dette tidspunkt.
Børnene skal ligeledes forlade skolen 10 minutter efter skoleophør altså kl. 14.10.Forældrekontrakter.

Samarbejde med børnehaven.
Morgenåbning: Vi åbner sammen hver morgen fra kl. 6.30-7.30. Her kan morgenbørnene få morgenmad dvs. havregryn, cornflakes eller en enkelt bolle.
På skolefridage vil vi, så vidt det er muligt, åbne og lukke sammen fra kl. 16.00.
Hver eftermiddag mødes vi i vores basislokale, her bliver der hygget med de børn der er tilbage, og personalet er fælles om oprydningen.

Aktiviteter ud af huset på skolefridage.
Vi vil, i så stor udstrækning det kan lade sig gøre, tage på ture ud af huset. Barnet skal møde senest kl. 10.00.

Ture ud af huset.
Børnene skal ikke have penge/ slik med, med mindre andet er aftalt.Bus/baderegler.
Forældrebesøg.

Forældreintra: Her annonceres SFO`ens ugeseddel hver søndag.

Mærkedage.
For skolebørnenes vedkommende fejres følgende i fællesskab:
1. Skoledag efter sommerferien, juleafslutning og sommerferieafslutning.
Udover dette er SFO´en med i følgende: Gøglermarked, som er et arrangement der afholdes hvert år i maj/juni md. 2300 børn fra samtlige SFO´er i byen deltager. Fritter samarbejdet som står bag, arrangere også diskotek, fodboldturneringer, teater og sæbekasseløb m.m.
Specielt program for dagene vil fremgå på forældreintra.

Legetøj.
Børnene må gerne have legetøj med i børnehave/SFO, men det vil være en god ide, at barnet kan acceptere, at andre også kan/må lege med det.
Legetøj medbringes på eget ansvar. Se i øvrigt "Forsikringsforhold".Legeplads.

Skiftetøj.

Afhentning af børn.

Overtræk til forældrefodtøj.
Vi beder alle forældre og gæster, der ikke har hjemmesko, om at benytte overtræk.
De findes i kurve ved henholdsvis garderobe og hovedindgang.

Forsikring.

Glemte ting.

Tøj og sko placeres i en tøjkurv i garderoben.
Udstilling af tøj og sko i januar samt ved skoleårets afslutning. Eventuelle uafhentede ting vil blive afleveret til genbrugscenter.
Smykker, nøgler m.m. placeres i et aflåst udstillingsskab ved garderoben.
Nøgle hertil kan fås ved henvendelse til Erik Kudsk.Udmeldelse.
Børnene udmeldes med en måneds varsel - enten til den 1. eller den 15. i en måned.
Udmeldelse skal ske til lederen, souschefen eller klassepædagogen.
Børn, der skal begynde i klubben efter sommerferien, bliver automatisk udmeldt af SFO´en.De personskader børnene kan komme ud for i skolen dækkes normalt af den enkeltes private ulykkesforsikring.
Men ellers har kommunen tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elever i folkeskolen og børn i daginstitutioner. Her er det en god ide at anmelde tandskader, da der på et senere tidspunkt kan opstå problemer.
Hvis et barn bliver ansvarlig for en skade enten ved en forsætlig eller uagtsom handling, er det normalt familiens ansvarsforsikring, der dækker.
Hvis et barn får stjålet ting på skolen, vil familieforsikringen dække indenfor visse begrænsninger. Stjålne penge og glemte ting vil ikke blive erstattet!
Vi opfordrer til ikke at lade børnene tage store beløb og genstande af stor værdi med i skole.Husk at få krydset af på listerne inden I går hjem. Vi synes, det er bedst, at børnene selv lærer at krydse sig af.Vi forventer, at børnene altid har et ekstra sæt skiftetøj liggende i garderoben både til inde/udebrug. Husk regntøj og navn i tøjet.Vi er glade for at vi har fælles legeplads for alle børn i lilleskolen og børnehaven. Vi forventer, dette vil give børnene større ansvarlighed og tolerance trods den store aldersspredning ( 3-10 år ).I er altid velkommen, både forældre og bedsteforældre.
Ud over at I altid er velkommen, så laver vi planlagte forældrekaffe dage. De dage er til for at give forældrene mulighed for at sætte sig ned og tale med personale, se hvad deres barn har gang i o.s.v.I følge forældrekontrakterne.I SFO bruger vi forældrekontrakter. De indeholder et skema, hvor I som forældre, skal give tilladelse til at børnene kan deltage i forskellige aktiviteter f.eks. svømning og cykelture.
Kontrakten indeholder også aftaler om mundtlige beskeder fra børnene, sendetider m.m.
Kontrakten er bindende for forældre og personale. Derfor er det vigtigt at meddele løbende om evt. ændringer.Silkeborg Kommune har givet os mulighed for at udvide skoledagen. Derved kan vi allerede fra starten realisere nogle af de visioner, som skolen bygger på. Vi vil arbejde for at den udvidede skoletid skal medvirke til at give mere ro og fordybelse i skoledagen. At vi får større mulighed for at tage udgangspunkt i det enkelte barn og desuden at samarbejdet med SFO i skoledagen kan give mere helhed og dermed en spændende lærerig skoledag for barnet.